Náš zľavový portál Certovskezlavy.sk  je prevádzkovaný spoločnosťou Biznis inn, s.r.o., ktorá vznikla na základe marketingových skúseností svojich vlastníkov z predchádzajúcich zamestnaní a štúdia.

Sme silný kolektív tvorený mladými energickými ľuďmi. Snažíme sa pracovať v čo najvyššom nasadení pre získavanie tých najlepších zliav. Na zľavovom trhu sa pohybujeme už niečo cez 4 roky a patríme k overeným zľavovým portálom. Máme množstvo stálych partnerov a aj zákazníkov. Denne uverejňujeme nové skvelé zľavy. Disponujeme certifikátom "nakupuj bezpečne", čo zabezpečuje vrátenie platby v prípade nedodania tovaru alebo služby.

Náš portál je prezentovaný na všetkých zľavových agregátoroch a je vytvorený a navrhnutý tak, aby prinášal všestranný komfort pre zákazníka a aj poskytovateľa zľavy.

Ako jeden z mála portálov máme v systéme:

- rezervačný formulár na rýchlu informáciu o dostupnosti termínu pre ubytovacie zariadenia,

- možnosť nahratia fotografie pri špeciálnych akciách s vlastnou potlačou,

- rôzne varianty akcie,

- bonusy za nákupy a odporúčania,

- a mnoho ďalšieho...

Denne pracujeme na zlepšovaní našich akcií ako aj na funkciách našej stránky. Reklamácie riešime najneskôr do 24 hod. Poskytovatelia našich zliav sú prevažne overení a tovar testovaný. Nie vždy sa nám všetko podarí, ale potom sa ukáže veľkosť našej spoločnosti, akým spôsobom k vzniknutým problémom pristúpime. Našou snahou je vždy dosahovať všestrannú spokojnosť.